Offentlige papirer

Vi er behjelpelige med utfylling og oversendelse av skjemaer til det offentlige.

Blant disse er:

Dødsmelding til lensmann.
Søknader til NAV (gravferd og transport).
Kommunale refusjoner og fullmakter.
Fri juridisk bistand, inntil 20 minutter med advokat.