Priser

Hvor mye koster en begravelse?

I utgangspunktet betaler en for det en bestiller. Hvert enkelt byrå kalkulerer selv sine priser på varer og tjenester. Alle gravferdsbyråer plikter uoppfordret å tilby en prisliste. Regningen fra byrået har sammen med andre gravferdsutgifter prioritet før fordeling av boet. Det er mange faktorer som er med å bestemme hvor mye begravelsen vil koste. Dødsannonser, blomster, kiste-/urnetyper, solosang, minnesamvær, gravstein,  og om det skal være kremasjon. Her kan det være store variasjoner fra sted til sted. Det kan derfor være veldig vanskelig å sammenligne priser mellom ulike byråer.

Vi deler alltid ut en prisliste i våre samtaler, med et overslag over en gjennomsnittlig begravelse. Når en avtale er inngått og alle detaljer er på plass, vil vi kunne estimere den totale kostnaden.

Vår prisliste med gjennomsnittlige priser for ulike områder:  PRISLISTE SNITT (PDF).
Vår prisoversikt i henhold til minimums og maksimumspriser:  PRISLISTE MINMAKS (PDF).
Vår prisoversikt for en enkel, liten seremoni:  PRISLISTE ENKEL (PDF).
Priser på våre kister og urner:  PRISLISTE KISTER OG URNER (PDF).