Begravelsen

Dette er seremonien for den siste avskjed, og den offentlige markeringen for når et liv har tatt slutt. De etterlatte velger selv hvor og hvordan skal gjennomføres. Det er lang tradisjon å ha begravelsen i en kirke eller kapell, men det finnes alternative lokasjoner til dette. Vi er behjelpelige uansett hvilken seremoniform som ønskes.

Se oversikt over seremoniene her