fbpx

Dødsannonse

En dødsannonse er for å gjøre kjent at en person har gått bort. Dette er en annonse som blir publisert i medier som avis, nettavis og på digital minneside.

Hensikten med en dødsannonse er å fortelle tid og sted for gravferden, familierelasjoner og ønsker om eventuelle donasjoner til organisasjoner eller foretak. Skal seremonien foregå i stillhet, settes først dødsannonsen inn etter at dette har funnet sted.

Vi hjelper til med utforming av annonse, og sørger for at all nødvendig informasjon kommer med.