fbpx

Skjemaer & juridiske spørsmål

Vi er behjelpelige med utfylling og oversendelse av skjemaer til det offentlige.

Blant disse er:

Dødsmelding til Tingrett.
Søknader til NAV (gravferd og transport).
Kommunale refusjoner og fullmakter.

Fri juridisk bistand

Vi formidler fri juridisk bistand hos advokat med inntil 20 minutters samtale pr. telefon eller i møte.