Tor Arvid Strand

Hvorfor ble jeg gravferdskonsulent?

Jobben som gravferdskonsulent er til tider en krevende jobb der jeg møter etterlatte i mange forskjellige sorgsituasjoner. Jeg ønsker å være til hjelp ved å være en støttende samtalepartner i sorgen, tilrettelegge alt det praktiske og tenke på alle detaljene som må på plass.

Det oppleves meningsfullt å kunne hjelpe de etterlatte i en vanskelig tid og det gir meg mye å kjenne på at min innsats utgjør en forskjell for de etterlatte.

Mitt beste råd:

La gode minner bære sorgen. Tillat deg å bruke tid på å tenke på den som er død og stundene dere hadde sammen.