top of page

Gravferdsstønad 2022

Behovsprøvd gravferdsstønad kan gis etter særskilt søknad, når et medlem i folketrygden dør.

Stønaden skal gå til dekning av faktiske gravferdskostnader, men avkortes først krone mot krone mot avdødes eventuelle formue samt mot forsikringsbeløp eller annet som utbetales som følge av dødsfallet.

Folketrygden kan etter bestemte regler og en viss egenandel også dekke kostnadene til transport av den avdøde.

Byrået kan orientere nærmere om dette og være behjelpelig med søknad til NAV.

Les mer på om regelverket og ytelser ved dødsfall hos NAV via denne linken.

Det kan gis følgende stønader i forbindelse med gravferd:

Behovsprøvd stønad

Behovsprøvd stønad på kr. 26 999,- basert på egen formue. Vi hjelper deg med hele søknaden, slik at dette blir enklest mulig for deg. 

Båretransport

Stønad til båretransport over 20 km  gis hvis avdøde kjøres tilbake til bostedskommunen.

Egenandelen er kr 2699,-

Barn under 18 år

Barn under 18 år får dekket inntil

kr. 26 999,- til gravferdsutgifter (Dette reguleres hvert år fra NAV)

Fagforeninger

Mange fagforeninger gir økonomisk bidrag til begravelse av sine medlemmer, noen også for medlemmenes ektefeller

bottom of page