top of page
Begravelsesbil med kiste.png

Hjelp ved dødsfall

- Hva kan Berg Begravelsesbyrå hjelpe deg med?

Når et menneske dør, forandres livet for mange. Omveltningen oppleves som vanskelig å ta inn over seg, og mange tanker oppstår på en og samme tid. Trist og vondt. På tross av sorg og følelser skal en begravelse planlegges og gjennomføres. Da kan det være godt å ha et profesjonelt begravelsesbyrå å støtte seg til, som vet hva som er vanlig, hva som er mulig, og som kjenner tradisjonene i Trondheim, Ranheim, Stjørdal og omegn. 

En personlig og verdig begravelse eller bisettelse betyr mye for de pårørende. Det å få sagt et ordentlig farvel, bringer frem de gode minnene, sammen med familie og bekjente. Vi tar din sorg på alvor, og tilrettelegger for dine behov og ønsker. Tiden etterpå, når stillheten og den virkelige sorgprosessen starter er noe vi har lang erfaring med og stiller oss behjelpelige med innspill, råd og kontakt mot andre nødvendige instanser. Som sorggrupper, samtale med prest eller bistand av psykologisk hjelp.

Berg Begravelsesbyrå har lang erfaring i å bistå etterlatte og kan ta hånd om alle praktiske gjøremål ved en gravferd i samråd med deg som pårørende. Du er hjertelig velkommen til et av våre kontorer, men vi kan også komme hjem til deg for en samtale.

bottom of page