top of page

Et spørsmål mange stiller begravelsesbyrået er "Hva koster en begravelse?". Hva en begravelse koster er et resultat av mange store og små valg, og det er fullt mulig å ha en verdig og fin begravelse med utgangspunkt i rimelige valg. En gravferd kan være akkurat så personlig som du som pårørende ønsker. Sammen tilrettelegger vi seremonien innenfor de rammende og det budsjettet som er satt.

Når vi har hatt en planleggingssamtale og vet hva dere ønsker, får dere et skriftlig og bindende prisoverslag som viser hva det vil koste. Vi kan også sette opp et overslag til dere på forhånd, og du står helt fritt til å bestemme om du ønsker å benytte deg av vår hjelp videre.

Vi håper informasjonen er lettleselig og forståelig, og at du tar kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi tar gjerne et uforpliktende møte ved et av våre kontorer i Stjørdal og Ranheim, men vi kan også komme hjem til deg dersom det er ønskelig.

Hva koster en begravelse?

Blomster på kisten i kirke

Estimert prisoverslag på standard gravferd

Prisoverslag

Eventuelle tillegg

• Kistedekorasjon fra kr. 3.400,-

• Oppsats fra kr. 825,-

• Innleid solist fra kr. 3.500,-

• Kremasjonsavgift fra Trondheim kommune kr. 6.978,- inkl. forsendelse

• Innleid seremonimester kr. 4.000,-

Alle priser som er mva-pliktige er inkl. mva.

Ved lengre transporter vil transportkostnadene normalt bli rimeligere, da NAV dekker kostnadene utover en egenandel på kr. 2.699,-. 

Prisliste

Prisliste

Maksimum/Minimum prisliste

Minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester i hht. prisopplysningsforskriften.

Alle avgiftspliktige poster er inkludert 25% merverdigavgift.

Informasjon

 • Bestilling av blomster, minnesamvær, og gravstein.
  Vi har ingen påslag, og er derfor ikke et fordyrende mellomledd. Det er trygt å la oss ta bestillingen fordi vi har svært dyktige samarbeidspartnere og gode avtaler. Vi passer på at alt som er bestilt blir levert som forventet. 

 • Som alternativ til annonse i avis kan en nettannonse være et alternativ. En nettannonse er langt billigere og kan raskt deles på sosiale medier.

 • Betalingsbetingelser:
  Vanligvis sender vi ut fakturaen noen dager etter seremonien med 10 dagers betalingsfrist.
  Faktura kan belastes avdødes konto i banken slik at du slipper å ta utlegget selv.
  Du kan velge å dele opp fakturaen i avdrag, og ved behov kan vi gi betalingsutsettelse.

 • Kommunale avgifter:
  Vi har oversikt over avgiftene i din kommune og kan gi deg en oversikt over disse.

 • Stønadsordninger:
  Det finnes to stønadsordninger gjennom NAV;
  Transportstønad og Behovsprøvd stønad.

 • Vi kjenner regelverket og passer på at du får den stønaden du har krav på. Vi kan også ordne alle papirer i forbindelse med søknadsprosessen uten ekstra kostnad.

 • Transportstønad gis i de tilfeller der total transport av kiste og urne overstiger 20 km i forhold til nærmeste naturlige gravplass. Da dekker NAV all transport utover en egenandel.

 • Behovsprøvd stønad gis i de tilfeller der avdøde etterlater seg lite eller ingen midler, eller der gjelden overstiger formuen. Vi kan undersøke dette for dere.

 • Dersom avdøde er under 18 år gis det full stønad uten behovsprøving.

 • Det er også mulig å gjennomføre gravferd uten seremoni. Ta kontakt for pristilbud.

Prisinformasjon
bottom of page