top of page
BB stills (4 of 5).jpg

Seremonien

Seremonien finner sted ca. 1-2 uker etter dødsfallet. I Norge har gravferdstradisjonene stått sterkt, og de fleste seremonier har foregått i Den norske kirkes regi. Hovedtrekkene har vært relativt uendret gjennom mange år. De senere årene har imidlertid valgmulighetene blitt flere, og det kan være fint å sette seg litt inn i hvilke muligheter som finnes, før man starter planleggingen av en gravferd.

Valg av seremoniform

De fleste trossamfunn har en fast liturgi som skal følges i større eller mindre grad i en gravferdsseremoni. Denne består som regel av et minneord om den som er død, en andakt og musikkinnslag i form av fellessang og/eller solistinnslag.

I tillegg til muligheten for en religiøs seremoni har det de senere årene kommet frem en mulighet for det som kalles livssynsåpen seremoni. I en livssynsåpen seremoni kan de etterlatte fritt bestemme alt innholdet. Omfanget og varigheten kan tilpasses slik det føles riktig i hvert enkelt tilfelle. 

Berg Begravelsesbyrå bistår ved gravferd i regi av alle trossamfunn og livssyn, og har brede erfaring innenfor ulike seremonityper. Vi har også utdannet egne gravferdstalere som kan ta rollen som seremonileder i livssynsåpne seremonier. 

BB stills-13.jpg

Ved en jordbegravelse avsluttes seremonien med at kisten føres til graven, og senkes der. 

 

Dersom det skal være kremasjon avsluttes seremonien med at kisten bæres ut i bårebilen, og fraktes til krematoriet (dersom ikke seremonien finner sted på selve krematoriet). Kisten kremeres en av de første dagene etter seremonien, og urna fraktes til den aktuelle gravlunden. Her skal den settes ned i graven innen 6 måneder etter dødsfallet.

Det er som regel mulig å være med på urnenedsettelsen, dersom man ønsker det.

bottom of page