fbpx

Valg av seremoni

I dag er det mange som ønsker å gjøre avskjeden mest mulig minnerik, og med et ønske om at den skal avspeile personen som har gått bort. Dette er fint å ha med i tankene under planleggingen.

Det finnes ulike type seremonier:

Personlig seremoni

Denne avholdes i livssynsnøytralt lokale, ofte med musikkavspilling, med seremonileder som ikke er tilknyttet et trossamfunn. Selvkomponert  program etter eget ønske.

Kirkelig seremoni

Avholdes som oftest i kirke eller kapell, med prest og organist. Programmet følger kirkens liturgi.

Human-etisk seremoni

Egen seremonileder fra forbundet holder minneord. Alle medlemmer i Human-Etisk Forbund får gratis seremoniledelse.

Muslimsk begravelse

Alle muslimer blir begravd. De skal ikke kremeres. Kisten senkes ned i jorda med tau, og de nærmeste mannlige familiemedlemmene kaster deretter på jord. Det er ikke minnesamvær etter begravelsen.

Urneseremoni

Dette er når seremonien avholdes etter at kremasjon er utført. Seremonien kan avholdes på nøytral lokasjon, kirke eller kapell.

Urnenedsettelse

Mange velger å ikke avholde seremoni, men har en markering ved nedsettelsen av urnen. Dette enten på urnegravsted eller minnelund.

ASKESPREDNING

Hvis man ikke ønsker et gravsted kan man velge å spre asken ute i naturen. Det må søkes om tillatelse. Dette gjøres hos Fylkesmannen.