top of page
Kiste og blomster i begravelse

Våre tjenester

Berg Begravelsesbyrå hjelper deg med alt knyttet til et dødsfall. Vi loser deg gjennom planleggingen av begravelsen, og er en støttespiller i en ellers vanskelig situasjon. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på. Vi har døgnvakt.

-

Henting ved dødsfall i hjemmet eller i institusjon

-

Valg av kiste

-

Stell og nedlegg i kiste

-

Syning av avdøde i kiste

-

Tilrettelegging av seremoni i kirke eller kapell

-

Bestilling av: Prest / Taler 

-

Dødsannonse og minneside

-

Sanghefter / Program

-

Solister

-

Organist

-

Blomster

-

Minnealbum

-

Streaming / opptak av seremonien

-

Minnesamvær med alt tilbehør

-

Melding av dødsfallet til Lensmann, skifteretten, NAV og folkeregisteret

-

Båretransport inn/utland

-

Søknad ved askespredning

-

Gravstein. Vi har en stor innendørs utstilling på vårt kontor i Drammen.

-

Innskripsjon for de som skal legge til et navn på eksisterende stein

-

Midlertidig gravmarkering (ventekors med navneplate)

-

Hjelp til utfylling av skjemaer i forbindelse med egen gravferd

-

Gravferdsstønad fra NAV

-

Takkekort

-

Takkeannonse i avisen

Vi hjelper deg med en minneverdig avskjed.

bottom of page