fbpx

Hjelp ved dødsfall

Når et menneske dør, forandres livet for mange. Omveltningen oppleves som vanskelig å ta inn over seg. Uventet, uforståelig og mange tanker oppstår på en og samme tid. Trist og vondt. På tross av sorg og følelser skal en begravelse planlegges og gjennomføres. For mange kjennes det godt å få hjelp i en slik situasjon.

En personlig og verdig begravelse eller bisettelse betyr mye for de pårørende. Det å få sagt et ordentlig farvel, bringer frem de gode minnene, sammen med familie og bekjente. Vi tar din sorg på alvor, og tilrettelegger for dine behov og ønsker. Tiden etterpå, når stillheten og den virkelige sorgprosessen starter er noe vi har lang erfaring med og stiller oss behjelpelige med innspill, råd og kontakt mot andre nødvendige instanser. Som sorggrupper, samtale med prest eller bistand av psykologisk hjelp.

Starten på det praktiske

Lege erklærer dødsfallet og fyller ut dødsattest. Dette kan skje tidligst to timer etter dødsfallet. Ved sykehus eller institusjon tilkalles lege automatisk. Dødsattesten må være utfylt før avdøde kan hentes.